آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال گردشگری | عکس‌ها | پرواز کاکایی ها برفراز «چشمه کیله»
S3 : 04:01:51 | com/org

هر ساله با شروع فصل سرما حدود ۶ گونه کاکایی از مناطق سرد سیبری و آسیای میانه به رودخانه چشمه کیله تنکابن مهاجرت می‌کنند.

مردم تنکابن حدود یک دهه در فصل سرما، از این پرندگان مهاجر میزبانی می‌کنند. رودخانه چشمه کیله با توجه به شرایط آب و هوایی و زیست بوم مناسب، زیستگاه خوبی برای این کاکایی های مهاجر است و این فرصت می‌تواند زمینه ساز توسعه صنعت گردشگری در قالب پرنده نگری در منطقه باشد.

عکس: سید ولی شجاعی لنگری / مهر

۲۵ بهمن ۱۳۹۹