آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تحلیلی تیوال با اتابک نادری (بخش نخست)
S3 : 12:59:27 | com/org
نمایش یک فیلم مستند داستانی | گفتگوی تحلیلی تیوال با اتابک نادری (بخش نخست) | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

بخش نخست گفتگوی تحلیلی تیوال با اتابک نادری / بازیگر.

گفتگو کننده: رسول حسینی

درباره نمایش یک فیلم مستند داستانی
۳۰ مهر ۱۳۹۴