کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با حمیدرضا نعیمی
S3 : 04:23:09 | com/org
نمایش شرق دور شرق نزدیک | گفتگوی تیوال با حمیدرضا نعیمی | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با حمیدرضا نعیمی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

درباره نمایش شرق دور شرق نزدیک
۱۵ مرداد ۱۳۹۶