آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با ایمان افشاریان
S3 : 19:46:34 | com/org
نمایش فرانکنشتاین | گفتگوی تیوال با ایمان افشاریان | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با ایمان افشاریان / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش فرانکنشتاین
رسول حسینی
۱۱ آذر ۱۳۹۸