کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با کرم اله سلیمانی
S3 : 12:00:39 | com/org
نمایش اسب چشمه | گفتگوی تیوال با کرم اله سلیمانی  | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با کرم اله سلیمانی / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش اسب چشمه
نازنین موسوی
۰۵ مرداد ۱۳۹۸