آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با کورروش نریمانی
S3 : 22:05:55 | com/org
نمایش شپش | گفتگوی تیوال با کورروش نریمانی | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با کورروش نریمانی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

درباره نمایش شپش
۰۳ مرداد ۱۳۹۷