آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با کوروش ساسانیان
S3 : 13:27:29 | com/org
نمایش داستان خانواده گلس | گفتگوی تیوال با کوروش ساسانیان | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با کوروش ساسانیان / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

درباره نمایش داستان خانواده گلس
۲۸ آبان ۱۳۹۵