آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با کورش سلیمانی
S3 : 10:31:01 | com/org
نمایش سکوت سفید | گفتگوی تیوال با کورش سلیمانی  | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با کورش سلیمانی / کارگردان.

درباره نمایش سکوت سفید
نازنین موسوی
۰۴ آذر ۱۳۹۸