کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با مهدی محمدی
S3 : 15:20:17 | com/org
نمایش سفید | گفتگوی تیوال با مهدی محمدی | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با مهدی محمدی / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

درباره نمایش سفید
پرند محمدی
۲۶ بهمن ۱۳۹۴