کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با محمد قاسمی
S3 : 19:09:30 | com/org
نمایش سرزمین پدری | گفتگوی تیوال با محمد قاسمی  | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با محمد قاسمی / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش سرزمین پدری
مهشاد حجتی
۱۷ مهر ۱۳۹۸