کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با رضا بیغشی
S3 : 18:39:17 | com/org
نمایش روایت سرکشی رخش رام رستم | گفتگوی تیوال با رضا بیغشی | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با رضا بیغشی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۲۲ مهر ۱۳۹۷