آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با سعید نجفیان
S3 : 05:28:31 | com/org
نمایش گوهر | گفتگوی تیوال با سعید نجفیان  | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با سعید نجفیان / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

درباره نمایش گوهر
مهشاد حجتی
۲۵ تیر ۱۳۹۶