کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با شیوا اردوئی
S3 : 09:11:52 | com/org
نمایش نمایش اسپانیایی | گفتگوی تیوال با شیوا اردوئی | عکس

دانلود فایل صوتی برای گوش کردن روی گوشی یا دستگاه پخش موسیقی

گفتگوی تیوال با شیوا اردوئی کارگردان نمایش اسپانیایی

گفتگوکننده: نازنین جعفرزاده

درباره نمایش نمایش اسپانیایی
۱۷ آبان ۱۳۹۳