آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با وحید رشیدی
S3 : 15:20:31 | com/org
نمایش سلول خاکستری | گفتگوی تیوال با وحید رشیدی | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با وحید رشیدی / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش سلول خاکستری
پرند محمدی
۲۱ مرداد ۱۳۹۸