کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | نمایش خداحافظ
S3 : 07:25:49 | com/org
نمایش خداحافظ | نمایش خداحافظ | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گزارش آوای تیوال از نمایش خداحافظ

گفتگو با

- آریان رضایی/  کارگردان
سعید سیادت/ مدیر تولید
شیدا یوسفی/ بازیگر
فرامرز قلیچ خانی/ بازیگر

گفتگو کننده: محمد عسگری

درباره نمایش خداحافظ
۲۳ مرداد ۱۳۹۶