آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | نمایش یک فیلم مستند داستانی
S3 : 14:37:15 | com/org
نمایش یک فیلم مستند داستانی | نمایش یک فیلم مستند داستانی | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گزارش آوای تیوال از نمایش یک فیلم مستند داستانی

گفتگو با

اتابک نادری / بازیگر
ریحانه سلامت / بازیگر
سولماز نادری / بازیگر
مهران مرادی / بازیگر
- سعید هاشمی پور / کارگردان

گفتگو کننده: محمدرضا ایمانیان

درباره نمایش یک فیلم مستند داستانی
۱۲ مهر ۱۳۹۴