تیوال عسل هژبرپور | دیوار
S3 : 12:16:27
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
عسل هژبر
درباره نمایش در بارانداز i
ما هیچگاه از رنج واقعی خلاص نخواهیم شد،زیرا‌ «آگاهی» خاستگاه رنج است .