تیوال شیوا شاهرخی | دیوار
S3 : 06:03:19
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
کاش این نمایش تا ابد ادامه داشت
کاش انقد دیر براى دیدن این نمایش نمى رفتم،فرصت دوباره دیدنشو از دست دادم
حرف نداشت
شاهکار آقاى سجاد افشاریان شرقى غمگین
عالى بودن ایشون چه در نوشتن متن چه بازى نقش على عشقى
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید