تیوال | پروفایل امیر امیری
S2 : 06:39:55
امیر امیری 
آی تی
کارشناسی ارشد  
کارمند 
کتاب و شعر و سفر  
سر راهم که میروم باید کمی خودم باشم فقط کمی  
تهران / تهران  
۰۴ بهمن ۱۳۹۶
نمایش‌های ‌تماشا کرده
دروغ | ۴★ مختلف الاضلاع | ۴★