تیوال | پروفایل خانم سین
S3 : 14:37:08
خانم سین 
نرم افزار
تهران مرکز 
 
هنر 
تهران / تهران  
۲۶ دی ۱۳۹۱
نمایش‌های ‌تماشا کرده
قلعه انسانات | ۵★ مرثیه‌ای برای کتاب‌سوزی‌ها | ۱★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
بدون مرز (هنر و تجربه) | ۵★ آذر، شهدخت، پرویز و دیگران | ۵★