آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | حسام رسولی درباره فیلم این سیب هم برای تو: فیلمسازی مثل ساختمون سازیه و کارگردانها هم معمار اون هستن بعضی از ای
S3 : 00:46:16 | com/org
فیلمسازی مثل ساختمون سازیه
و کارگردانها هم معمار اون هستن
بعضی از این معمارها برج میسازن مثل جیمز کامرون ( نمونه داخلی نداریم)
بعضی یه عمارت جمع و جور آبرومند میسازن مثل اصغر فرهادی
بعضی با امکانات عمومی و شرایط نا برابر(رانت) ساخت وساز میکنن مثل مسعود دهنمکی
بعضی بساز بفروشن یعنی زیاد زمین ساختمون(فیلمنامه) براشون مهم نیست مصالح(عوامل) هم از نوع نامرغوب استفاده میکنن البته از نمای ساختمون(بازیگر خوشگل) غافل نمیشن
جالبه معمولا از بقیه راحتتر مجوز ساخت( پروانه ساخت) و پایان کار(پروانه نمایش) میگیرن
سیروس الوند شدیدا متعلق به دسته آخره