کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | شکیبا درباره اپرای عروسکی مولوی: --------ابیات آخرین که خوانده شد --------- بیا تا عاشقی از سر بگی
S3 : 11:20:38 | com/org
شکیبا
درباره اپرای عروسکی مولوی i

--------ابیات آخرین که خوانده شد ---------

بیا تا عاشقی از سر بگیریم
جهان خاک را در زر بگیریم

بیا تا نوبهار عشق باشیم
نسیم از مشک و از عنبر بگیریم

زمین و کوه و دشت و باغ و جان را
همه در حله ""اخضر"" بگیریم

مسلمانی بیاموزیم از وی
که ما از نور ... دیدن ادامه ›› او صد فر بگیریم


------------------------

بیا تا عاشقی از سر بگیریم
جهان خاک را در زر بگیریم
بیا تا نوبهار عشق باشیم
نسیم از مشک و از عنبر بگیریم
زمین و کوه و دشت و باغ و جان را
همه در حله اخضر بگیریم
دکان نعمت از باطن گشاییم
چنین خو از درخت تر بگیریم
ز سر خوردن درخت این برگ و بر یافت
ز سر خویش برگ و بر بگیریم
ز دل ره برده‌اند ایشان به دلبر
زدل ما هم ره دلبر بگیریم
مسلمانی بیاموزیم از وی
اگر آن طره کافر بگیریم
دلی دارد غمش چون سنگ مرمر
از آن مرمر دو صد گوهر بگیریم
چو جوشد سنگ او هفتاد چشمه
سبو و کوزه و ساغر بگیریم
کمینه چشمه‌اش چشمی است روشن
که ما از نور او صد فر بگیریم

=================
موسیقی این اثر در دستگاه های
نوا
همایون
آوازهای بیات اصفهان
شوشتری
دشتی
ماهور
شور
چهارگاه است