آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل شکیبا
S3 : 02:15:38 | com/org
شکیبا 
کامپیوتر
 
موسیقی ، سینما ، تئاتر،خواندن ، نوشتن از آنها و هر چیزی که میشه راجع بهش فکر کرد و بیشتر شد ... 
گاهی،نگاهی 
https://t.me/EternityAndADay 
تهران / تهران  
۲۱ بهمن ۱۳۹۲