تیوال | المیرا شاهان درباره فیلم سلام بمبیی: سینما مسوول بالا بردن سطح سوادِ مخاطبه! حتی در حوزۀ
S2 : 12:08:26
سینما مسوول بالا بردن سطح سوادِ مخاطبه! حتی در حوزۀ خودش و سواد سینمایی. این جدای از بحث اثرات فرهنگی و اجتماعی روی تماشاگرهاست. خوبه سینماگرهای ما با ساخت کارهای خوب، شعور مردم رو نسبت به سینما و فرهنگ ملی بالا ببرند. به هر قیمتی پول در نیارید عزیزان!
mohsen miladi و محمد روشنیان این را خواندند
محدثه این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید