تیوال | نماینده گروه اجرایی درباره نمایش عاقبت عشاق سینه چاک: در باب نمایش عاقبت عشاق سینه چاک: ناامید هستم، خدمتکار
S2 : 01:05:58
در باب نمایش عاقبت عشاق سینه چاک:
ناامید هستم، خدمتکار آشپزخانه هستم و مرتب کننده تختخواب، کسی که وقتی چیزی می خواهید می توانید او را صدا بزنید! به تدریج احساس می کنم که هیچ شخصیتی ندارم! من چه کسی هستم؟
...
دنیای محدود یک "زن"! انتظار از او این است که یک مسیر مشخص را دنبال کند.در حدود 18 سالگی ازدواج کند، حامله شود و زندگی خود را وقف آشپزخانه کند.همۀ بارِ خانه داری و مراقبت از فرزندان را متحمل شود. تحت قیومیّت شوهر باشد و کمترین حق قانونی را در مورد دارایی ها و درآمدهای همسر داشته باشد. اگر ازدواجش ناموفق است طلاق برایش سراسر پیچیده باشد و ملال آور! او برای این کار "باید" اشتباهات شوهر را ثابت کند.
...
در محیط اجتماعی و شغلی هم دچار مشکلات فراوان است. به صورت متعارف کمتر از مردان حقوقی دریافت می کند. با اینکه محدود به شغل هایی چون معلمی ،پرستاری و منشی گری است اما باز هم فرصت های پیشرفت از او دریغ می شود. چرا که کارفرما تصّور می کند که او به زودی حامله می شود و کار خود را ترک خواهد کرد.
...
این اوضاع پیچیدۀ "زن بودن" در1960 آمریکاست. توصیفِ محدودیت ها ، فشار و سرکوب ها ! سال های مهمی که زنان در اعتراض به آنها بر علیه حکومت به پاخواسته و تظاهرات گسترده ای را در سرتاسر آمریکا به راه انداختند. مبارزاتی که بیش از یک دهه ادامه داشت تا منجر به اصلاح قوانین اساسی درباره "جایگاه "زن" شد. قوانینی که به زن اجازه داد تا فعالیت‌هایی که باعث رشد و تقویت هویت‌شان می‌شود را دنبال کند. قوانینی که ایده "زنانه" و "مردانه" که به طور مصنوعی توسط سیاسیون و مذهبیون ساخته شده بود، خلع سلاح کرد.
ایده ی تراژیکِ تنهایی ها و غمزدگی ها و افسردگی های انسانِ معاصر.جریانی که نیل سایمون در نمایشنامه "عاقبت عشاق سینه چاک" صریح و بی پرده از آن سخن می گوید.
...

"عاقبت عشاق سینه چاک"
نمایشنامه ای از نیل سایمون
مترجم: شهرام زرگر
کارگردان: بهرام تشکر
...
تماشاخانه ... دیدن ادامه » پالیز / ساعت 21
...
اخبار نمایش را از این کانال دنبال کنید:
Tlgrm.me/T_theatre
امیرمسعود فدائی، Samira و VeRa این را خواندند
اشکان صفی خانی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید