تیوال | حمیدرضا حاجی بهرامی درباره نمایش مرثیه ای برای یک دراکولا: با سلام خدمت تمامی عوامل این نمایش واقعا دیروز کلی
S3 : 07:50:54
با سلام خدمت تمامی عوامل این نمایش
واقعا دیروز کلی لذت بردم و خندیدم
یه داستان درست حسابی که هم سر داشت و هم انتهای درست
به تمامی دوستان به شدت توصیه میکنم