تیوال | لیلى شجاعى درباره نمایش طناب: امیدوارم تئاتر این مرز و بوم شرمنده هیچکاک نشه.... (با
S2 : 12:03:26
لیلى شجاعى
درباره نمایش طناب i
امیدوارم تئاتر این مرز و بوم شرمنده هیچکاک نشه....
(با کلی ترس و لرز و نگرانی)
-----------------------------------------------
مطلب بعدی این که بخش *نویسنده* در تیوال دقیقا یعنی نویسنده‌ی اون اجرا و نمایش..
و اینکه قصه طناب رو Patrick Hamilton نوشته‌ به این معنی نیست که نویسنده‌ی این اجرا در ایرانشهر باشد!
در پوستر می‌بینیم که نوشته شده *بر اساس طناب هیچکاک*. پس لطفا در ارائه مطالب دقت و وسواس بیشتری داشته باشیم.
تازه تا این لحظه دوستان صلاح ندیده‌اند نام مترجم رو قید بکنند البته شاید جناب همیلتون نسخه‌ای به فارسی هم نوشته که به لطایف‌الحیل دست دوستان افتاده.
۱۱ آذر ۱۳۹۷
درود بر جناب بولو
اوضاع نابسامانی شده است.
۱۱ آذر ۱۳۹۷
درود بر شما
متاسفانه بله، روزگار غریبی‌ست.
۱۱ آذر ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید