آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | علی ژیان درباره نمایش سیزده: اطلاعیه به آگاهی می رسانیم با توجه به عدم حضور یکی از بازیگران، "
S3 : 00:09:16 | com/org
علی ژیان
درباره نمایش سیزده i
اطلاعیه
به آگاهی می رسانیم با توجه به عدم حضور یکی از بازیگران، "مهدی کوشکی" در ۳ اجرای پایانیِ نمایش"سیزده" بروی صحنه می رود.
shirin jafarian، گروه جارچی، بهناز و میلاد طیبی این را خواندند
مسعود جعفریان و بهنام شایسته این را دوست دارند
واقعا مهدی کوشکی در همان نقش کوچک بسیار درخشید . کاش در دو تیاتر قبلی هم نقش محوری و نقش اصلی نداشت . به زرس قاطع معنقدم که نوان کارگردانی مهدی کوشکی از بازیگری او برتر است . .
۲۴ آذر ۱۳۹۷
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید