کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | Par_Sia درباره نمایش تیمون آتنی: اینقدر حقیقی که نمی شد تشخیص بدی اجرا هست یا واقعیت اینقدر حرفه ای که
S3 : 08:40:26 | com/org
Par_Sia
درباره نمایش تیمون آتنی i
اینقدر حقیقی که نمی شد تشخیص بدی اجرا هست یا واقعیت
اینقدر حرفه ای که ذره ذره حرکات و احساساتو درک می کردی، با بازیگر خوشحال می شدی، باهاش عصبانی می شدی، باهاش ناراحت می شدی
تهشم...باهاش بیخیال می شدی...
علی فرازی این را خواند
Haniyeh Abbasi و مریم صفایی این را دوست دارند
با بازیگر خوشحال میشدی؟
اجرا رو دیدین شما اصلا؟
تو رو خدا انقدر تابلو از نمایش دوستانتون تعریف نکنید.
۲۸ آذر ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید