تیوال | پروفایل محمد جواد
S3 : 22:20:40
محمد جواد 
مکانیک
کارشناسی  
آژانس هواپیمایی 
تئاتر کتاب سفر 
هنرجوی بازیگری 
تهران / تهران  
۱۲ تیر ۱۳۹۳
نمایش‌های ‌تماشا کرده
وقتی خروس غلط می‌خواند | ۳★ ازدواج آقای می سی سی پی | ۴★ تن شوری | ۳★ روزمرگی | ۳★ زندگی در تیاتر | ۵★ محبوبه ها | ۴★ مثل شلوار جین آبی | ۴★ زخم‌های وحشتناک زمین بازی | ۵★ خدای کشتار | ۵★ مالی سویینی | ۵★ شیطونی | ۳★ زهرماری | ۵★ در بارانداز | ۵★
کنسرت‌های ‌شرکت کرده
گروه ژاو به آهنگسازی هوشنگ کامکار | ۵★