تیوال | helia naseri درباره مستند چاووش، از درآمد تا فرود: کار رو دوست داشتم با وجود اینکه شاید کمی هم شبیه به
S3 : 20:11:58
کار رو دوست داشتم با وجود اینکه شاید کمی هم شبیه به مستند بزم رزم بود. ولی باز هم برایم لذتبخش بود.
پیشنهاد میکنم حتما ببینید و از دستش ندهید.
مرتضی سوری، بابک و امیر این را خواندند
آذرمهر و بامداد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید