تیوال | پیرزاد: فلسفه ی بودن مارا به جای باده خون دلی نهادند دور
S3 : 13:30:09
فلسفه ی بودن

مارا به جای باده خون دلی نهادند
دور از سرای معشوق، سودای ناله دادند

درسینه لکه ای از یک خون بسته شد دل
تا جملۀ ملایک در سجده ایستادند

از جوهرگران بی رنگ و خالص عشق
بر دل نشان رویِ محبوبه ای نهادند

نوری نهفته بودم در عالم ذر اما
با زایشی زمهرش، بر خشت جان فتادند

بستند بر دل ما درهای شادی اش را
در ... دیدن ادامه » هجرت از سرایش درهای غم گشادند
پیرزاد
www.sereghazal.blogfa.com
محمدرضا مدیری، بامداد و Mary.57 این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید