تیوال | علی نجاریان درباره نمایش سیزیف: من بلیط جلوی سن رو گرفتم ولی انتهای صحنه بود لطفا موقعیت
S2 : 18:04:26
علی نجاریان
درباره نمایش سیزیف i
من بلیط جلوی سن رو گرفتم ولی انتهای صحنه بود لطفا موقعیت سن رو درست کنید
Negin Fooladi و سپیده این را خواندند
منم یه بار اینکارو کردم ولی واسه من درنهایتِ خنگی بود :)) دیدم همههههه ی جاها پره فقط ردیفِ یک خالیه هول شدم بدو بدو خریدم ، بعدن سر صبر که رفتم دیدم نه ردیف آخره
۲۴ خرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید