تیوال | جواد زارعی: چشم هایت زلال مثل چابهار دلت آشوب چون خاورمیانه و
S3 : 14:12:40
چشم هایت زلال
مثل چابهار
دلت آشوب چون خاورمیانه
و عن قریب دست ات به دلایل نامعلومی
در چهارراه اصلی شهر
قطع خواهد شد
و تمام شاهدان عینی مراسم قطع دست
می دانند
که تنهاییِ آدم ها
از تنهاییِ دست ها شروع می شود.
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید