تیوال | نوید بهمن درباره نمایش نیوجرسی: روایتی ساده از موضوعی که نهمترین دغدغه ی همه ی آدمهاس...عشق..حس
S3 : 22:53:26
روایتی ساده از موضوعی که نهمترین دغدغه ی همه ی آدمهاس...عشق..حس مهم بودن...و همین سادگی موجب شد کاری زیبا باشد..کمتر تاتری حس تبادل عشق رو انقدر لطیف و زنده القا میکرد..خسته نباشید.
امیر مسعود این را خواند
behi barani این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید