تیوال | علی نجاریان درباره نمایش پنجاه پنجاه: زمان میگذره ولی برای ما همیشه ثابته.. ۷۵ سال گیر کردیم
S3 : 09:30:36
زمان میگذره ولی برای ما همیشه ثابته..
۷۵ سال گیر کردیم تو یه زمان خاص تو یه مقطع خاص،
میشد که فرار کنیم... نه

ما از مرگ به زندگی برگشتیم...
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید