تیوال | محمود اورعی درباره نمایش بداهه: روز اول اجرا رو دیدم، کاری قابل تامل که نیاز به یک
S3 : 18:18:39
محمود اورعی
درباره نمایش بداهه i
روز اول اجرا رو دیدم، کاری قابل تامل که نیاز به یک مشاور امور خانواده در کنار کارگردان احساس می شد.
سعی می کنم این نمایش رو در هفته های آینده مجدد ببینم، البته اگه توقیف نشده مجدد.
توصیه به دیدن این نمایش رو می کنم.
۱۱ نفر این را خواندند
Samira این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید