آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ف کیوان درباره فیلم سورنجان: بسیار از تماشای این فیلم پشیمون شدم . داستانی بی محتوا، لوس و با پایان
S3 : 02:32:00 | com/org
ف کیوان
درباره فیلم سورنجان i
بسیار از تماشای این فیلم پشیمون شدم . داستانی بی محتوا، لوس و با پایان بندی به شدت کلیشه ای و بد
فیلم بسیار خوب شروع میشه و از اواسط فیلم به بیراهه میره
تماشا نکردن این فیلمو پیشنهاد میکنم :))
البته نقطه قوت فیلم موسیقیه...