تیوال | ف کیوان درباره فیلم سورنجان: بسیار از تماشای این فیلم پشیمون شدم . داستانی بی محتوا،
S3 : 15:00:36
ف کیوان
درباره فیلم سورنجان i
بسیار از تماشای این فیلم پشیمون شدم . داستانی بی محتوا، لوس و با پایان بندی به شدت کلیشه ای و بد
فیلم بسیار خوب شروع میشه و از اواسط فیلم به بیراهه میره
تماشا نکردن این فیلمو پیشنهاد میکنم :))
البته نقطه قوت فیلم موسیقیه...
امیر مسعود، celine، ندا عابدی، M... و نیما نیک این را خواندند
امیرمسعود فدائی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید