برای پیش‌گیری از شیوع بیشتر ویروس کرونای جدید، همه تئاترها، کنسرت‌ها و سینماها تا پایان هفته یعنی آدینه ۹ اسفندماه تعطیل است. اطلاعات بیشتر
تیوال | سهند درباره نمایش پنجاه پنجاه:
S3 : 21:14:36
سهند
درباره نمایش پنجاه پنجاه i
مصداق آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی.
جالب گفتین
۲۶ آذر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید