تیوال | طهورا کریم خانی: دیر آمدم اما دوست دارم که بمانم برای همیشه...
S2 : 20:42:01
دیر آمدم اما دوست دارم که بمانم برای همیشه...

درود!!!!!!!

از:شمعک دیوار


از: طهورا کریم خانی
... و چه تاریکی ها که به شمعی روشن می گردند.

خوش اومدید بانوی محترم.
۲۱ شهریور ۱۳۹۱
در تاریکی این شمع های روشن هستند که ما را به جلو و روشنی هدایت میکنند.

خوش اومدید .
۲۱ شهریور ۱۳۹۱
خوش آمدی و خوش تر بمانی:-)
۲۲ شهریور ۱۳۹۱
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید