تیوال | سعید بیگی درباره نمایش شمس الاماله: درود بر سید بزرگوار به امید خدا حتما خواهم آمد. پیروز
S3 : 07:15:55
درود بر سید بزرگوار
به امید خدا حتما خواهم آمد.
پیروز باشی
رعنا جمالی، الهام حصاری و hoda sarraf این را خواندند
سید محمد عابدی نسب این را دوست دارد
درود سعید جان
مرسی . مرسی . قربون شما برم
اما شرمنده ایم که دیگه سعادت نداریم در خدمت باشیم . اگرنه که باعث افتخارمون بود .
زنده ترین باشی رفیق
۰۳ دی ۱۳۹۱
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید