تیوال | سارا صادقیان درباره نمایش ترن: - پاشو از اینجا - نمی تونم مگه نمی بینی ؟ بیا منو
S3 : 12:29:26
سارا صادقیان
درباره نمایش ترن i
- پاشو از اینجا
- نمی تونم مگه نمی بینی ؟ بیا منو بلند کن
- به من چه برو به همونایی که براشون جنگیدی بگو بیان بلندت کنن.
- بیا منو بذار رو ویلچر
- نمی تونم
-یه دقیقه بیا اینجا
- نمی خوام
- جان بچه ت یه لحظه بیا
- ... بله ؟
- بچه داری ؟
- اگه نداشتم که اگه جونشو قسم می خوردی نمیومدم
- دختره یا پسر ؟
- دختر
- چند سالشه ؟
- هفت سال
-آخـی، ... دیدن ادامه » اسمش چیه ؟
- زیبا
- ببین هر دو تا پای من فدای یه تار موی دخترت . ولی بدون اگه این جوونا نبودن و جونشونو نمی دادن الان اسم دخترت به جای زیبا جمیله بود و هممون داشتیم عربی حرف می زدیم . حالا منو بذار رو ویلچر
بازی امیر جعفری واقعا فوق العاده بود. لذت بردم.
۲۷ دی ۱۳۹۱
منم بازی جعفری رو بسیار دوست داشتم
۲۸ دی ۱۳۹۱
منم کاملا موافقم وبازی امیرجعفری رو بسیار زیاد دوست دارم امیدوارم درجشنواره امسال یکی از جوایز راببرد بهتر است گروه بازیگری ترن برنده جایزه ها شود
۳۰ دی ۱۳۹۱
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید