آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | محمد تاجیک درباره نمایش رابینسون کروزویه: اونی که غایبه همیشه گناهکاره! چون چون نمیتونه از خودش دفاع کنه!
S3 : 01:44:41 | com/org
اونی که غایبه همیشه گناهکاره!


چون چون نمیتونه از خودش دفاع کنه!
از بهترین حرفهایی که بود که تو یک نمایش شنیدم
۱۶ تیر ۱۳۹۲
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید