تیوال | سید مهدی موسوی: علم می گوید ماهی به خاطر دور شدن از آب به دلایل طبیعی
S3 : 20:50:25
علم می گوید ماهی به خاطر دور شدن از آب به دلایل طبیعی می میرد. اما هرکس یک بار بالا و پایین پریدن ماهی را دیده باشد تصدیق می‌کند که ماهی از بی آبی به دلیل طبیعی نمی میرد، ماهی به خاطر آب خودش را می کشد.

ارمیا / رضا امیرخانی
مرا به گذشته ها بردید. پشت جلد آبی رنگ ارمیا این را نوشته بودو بعدش هم گفتند کسانی که ارمیا را خوانده اند باید "بیوتن" را هم بخوانند ما هم آن زمان "من او" را دوست داشتیم پس رفتیم همه کتاب های امیرخوانی را خریدیم!!!
۰۶ آذر ۱۳۸۹
راستی این را نپرسیدم:
شما چند تا از کتاب های آقای امیرخانی را خوندید؟
۰۶ آذر ۱۳۸۹
عالی!
۲۳ آذر ۱۳۹۲
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید