تیوال | سید مهدی موسوی: علم می گوید ماهی به خاطر دور شدن از آب به دلایل طبیعی
S3 : 06:17:01
علم می گوید ماهی به خاطر دور شدن از آب به دلایل طبیعی می میرد. اما هرکس یک بار بالا و پایین پریدن ماهی را دیده باشد تصدیق می‌کند که ماهی از بی آبی به دلیل طبیعی نمی میرد، ماهی به خاطر آب خودش را می کشد.

ارمیا / رضا امیرخانی
واقعا همه کتاب‌های آقا رضا خواندن دارند. خصوصاً کتاب آخرشان.
۰۶ آذر ۱۳۸۹
راستی این را نپرسیدم:
شما چند تا از کتاب های آقای امیرخانی را خوندید؟
۰۶ آذر ۱۳۸۹
عالی!
۲۳ آذر ۱۳۹۲
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید