تیوال | سید مهدی موسوی: الان داشتم نوشته های قدیمی دیوار را صفحه به صفحه میخوندم،
S2 : 07:44:52
الان داشتم نوشته های قدیمی دیوار را صفحه به صفحه میخوندم، یه جایی کسی از کتابهای دکتر مژگان عباسلو پرسیده بود، شرمنده از این دوست عزیزم، به خاطر اینکه آن مطلب خیلی قدیمی شده بود، در اینجا معرفی میکنم:
دو مجموعه شعر «مثل آوازهای عاشق تو» و «شاید مرا دوباره به خاطر بیاوری» منتشر شده است و داستان «انگار خواب دیده باشم» نیز در دست انتشار است.
کتاب اشعار کوتاه ایشان نیز در حال چاپ است که اسمش را متاسفانه فراموش کردم.
سلام حسین جان. من یه کم آلزایمر دارم، اول دیدم اسمت را، وقتی اومدم این مطلب را بنویسم یادم رفت که اسم کتابها را پرسیده بود.
قربان شما
۰۶ آذر ۱۳۸۹
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید