تیوال | محمّـدمهـدی ندّاف: این‌طور که تو را زیبا می‌نویسند، یعنی: عاشق‌اَت شده‌اند
S3 : 20:51:40
این‌طور که تو را زیبا می‌نویسند،
یعنی:
عاشق‌اَت شده‌اند کلمات!

رضا کاظمی
لایک!
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
سپاس
۱۲ خرداد ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید