تیوال نمایش کدو زری
S3 : 18:23:23
  ۰۸ تا ۲۴ مهر ۱۳۹۴
  ۲۰:۰۰
  ۵۰ دقیقه
 بها: ۱۵,۰۰۰ تومان

: گیتی مرتضوی، راضیه برومند
: محمد اعلمی

: فروزان بهرامپور، سلمان فرخنده، محمد لقمانیان، علی اعتصامی فر، مینا رمضانی، حامد زحمتکش
: حامد زحمتکش
: علی بی نیاز، سیاوش عظیمی
: علی اعلمی
: زینب اعلایی، پریسا نعمتی مقدم، نگار خزایی
: علی اعتصامی فر
: محمد اعلمی، علی اعتصامی فر
: احسان نصرتی

مکان

خیابان پاسداران، بعد از سه راه اقدسیه، روبروی پارک نیاوران، خیابان فرهنگسرا
تلفن:  ۲۲۲۸۷۰۸۱-۲، ۲۲۲۹۹۷۳۰

آواهای وابسته