آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با امیرعلی ابراهیمی
S3 : 23:33:30 | com/org
نمایش کاریزمای منفی | گفتگوی تیوال با امیرعلی ابراهیمی | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با امیرعلی ابراهیمی / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش کاریزمای منفی
مهشاد حجتی
۰۱ شهریور ۱۳۹۸