کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با باقر سروش
S3 : 18:30:39 | com/org
نمایش رفتم سیگار بخرم... | گفتگوی تیوال با باقر سروش | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با باقر سروش / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش رفتم سیگار بخرم...
مهشاد حجتی
۲۴ دی ۱۳۹۸