آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با باقر سروش
S3 : 22:17:36 | com/org
نمایش رفتم سیگار بخرم... | گفتگوی تیوال با باقر سروش | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با باقر سروش / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش رفتم سیگار بخرم...
مهشاد حجتی
۲۴ دی ۱۳۹۸